۸۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات حمایتی بانک ملی ایران برای مشاغل آسیب دیده از کرونا

بانک ملی ایران در سه ماه ابتدای امسال بالغ بر ۸۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای حمایت از کسب و کارها و مشاغل آسیب دیده از کرونا اختصاص داده و در حال پرداخت است.

88 هزار میلیارد ریال تسهیلات حمایتی بانک ملی ایران برای مشاغل آسیب دیده از کرونا

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، متعاقب شیوع ویروس کرونا در کشور این بانک ۸۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده تخصیص داده که از این میزان ۱۳ هزار میلیارد ریال در بخش حمل و نقل مسافری برون شهری (هوایی، دریایی، ریلی) در حال پرداخت است.

همچنین در مدت مذکور، تعداد ۲۱ هزار و ۷ فقره تسهیلات سرمایه در گردش و هزینه ثابت نیز در راستای حمایت از بازار اشتغال به به بخش های تولیدی اختصاص یافته که ارزش آن به ۶۶ هزار و ۵۱۰ میلیارد ریال می رسد.

بانک ملی ایران با توجه به شیوع کرونا و لزوم حمایت از اقشار آسیب پذیر طی این مدت مبلغ ۶۰ هزار و ۳۶۶ میلیارد ریال نیز طی ۴ مرحله به حساب سرپرستان خانوار واریز کرده است.