مروری بر مهم‌ترین فعالیت‌های اکتشافی شرکت مس در سال ۱۳۹۸

مروری بر مهم‌ترین فعالیت‌های اکتشافی شرکت مس در سال ۱۳۹۸

به گفته دکتر «اردشیر سعدمحمدی»، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، اکتشافات ضامن توسعه پایدار است؛ از همین رو شرکت مس فعالیت‌های اکتشافی خود را بیش از پیش گسترش داده. در داده‌نمای پیشِ رو مهم‌ترین فعالیت‌های اکتشافی شرکت مس در سال ۹۸ را می‌بینید.

مروری بر مهم‌ترین فعالیت‌های اکتشافی شرکت مس در سال ۱۳۹۸

 

در داده‌نمای زیر مهم‌ترین فعالیت‌های اکتشافی شرکت ملی صنایع مس ایران در سال ۱۳۹۸ را می‌بینید. اجرای مطالعات اکتشافی شناسایی و پی‌جوئی در بیش از ۱۰ پهنه اکتشافی و بیش از ۷۰ هزار متر حفاری اکتشافی و ژئوتکنیک بخشی از این فعالیت‌هاست.

داده نمای اکتشافات

برای دیدن داده‌نما در اندازه اصلی کلیک کنید