رکورد ۱۰ ساله مشعل سوزی جهانی شکسته شد

رکورد ۱۰ ساله مشعل سوزی جهانی شکسته شد

رکورد ۱۰ ساله مشعل سوزی جهانی شکسته شد

بانک جهانی اعلام کرد مشعل سوزی جهانی در سال ۲۰۱۹ به ۱۵۰ میلیارد متر مکعب افزایش یافت که بالاترین سطح در بیش از یک دهه گذشته بود.

به گزارش ایسنا، مشعل سوزی سوختن گاز طبیعی است که همراه با نفت استخراج می شود و طبق گزارش بانک جهانی، از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ در کشورهای ضعیف یا جنگ زده شامل سوریه (۳۵ درصد) و ونزوئلا (۱۶ درصد) افزایش پیدا کرده است. مشعل سوزی در آمریکا ۲۳ درصد و در روسیه ۹ درصد است.

طبق گزارش بانک جهانی، مجموع مشعل سوزی در چهار کشور رکورددار شامل روسیه، عراق، آمریکا و ایران به مدت سه سال متوالی از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ حدود ۴۵ درصد از مشعل سوزی جهانی را تشکیل داد.

با این حال مشعل سوزی در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ به میزان ۱۰ درصد کاهش یافت و این کاهش در سراسر ۳۰ کشوری که بالاترین میزان مشعل سوزی را دارند، روی داده است.

بر اساس گزارش رویترز، کریستوفر شلدون، از مدیران بانک جهانی در این باره گفت: پاندمی کووید ۱۹ و بحران متعاقب آن چالشهای بیشتری را به همراه آورده و نگرانیهای پایداری و تغییرات جوی را به حاشیه رانده است.