دولت اهرم تولید برای دهک های مختلف جامعه را از دست تولید کنندگان گرفته است

دولت اهرم تولید برای دهک های مختلف جامعه را از دست تولید کنندگان گرفته است

رضا باکری،دبیرانجمن صنایع لبنی ایران: یکی از ابزارهای مهم مدیریت بحث قیمت است. قیمت یک ابزار مدیریتی است و مدیر می تواند اقشار مختلف مصرف کننده را گروه بندی کند و با قیمت های متفاوت و متناسب برای هریک از این دهک ها کالا تولید و عرضه کند. اما دولت با یکسان سازی نرخ سه قلم کالا شیر، ماست و پنیر و با تخصیص ۱۰ نوع محصول در این بخش که ۸۰ درصد تولیدات این صنعت را فرا می گیرد، اهرم بسیار قدرتمند رقابت را از دست مدیران صنعت گرفته است و آنها نمی توانند کالاهایی با تنوع و متناسب برای هریک از دهک ها تولید کنند.

🆔@IrainianDairyIndustry