شغل خبرنگاری تعطیلی ندارد /

شغل خبرنگاری تعطیلی ندارد / آرامش مردم برای خبرنگاران از همه چیز مهم‌تر است

سرپرست سازمان بیمه سلامت گفت: یکی از مهم‌ترین شغل‌هایی که تعطیلی ندارند و زمان و مکان و خستگی نمی‌شناسد، خبرنگاری است و هرگز حس نکردیم که روزی را بدون خبر می‌توان طی کرد، در حالی‌که بسیاری از مشاغل به این شکل نیست.

به گزارش خبرنگار آی هینا، طاهر موهبتی در نشست بزرگداشت روز خبرنگار که به صورت حضوری و ویدیو کنفرانس برگزار شد، افزود: شغل خبرنگاری بسیار سخت است و مسئولیت سنگینی دارد و خبرنگاران در طول سال برای همه مشاغل می‌نویسند.

وی ادامه داد: جلسه‌هایی با خبرنگاران در حدود ۱۸ استان در طول این دوره کاری در سازمان بیمه سلامت داشتیم و در هر سفر استانی حتما جلسه با خبرنگاران برگزار می‌شد. ما به صورت منظم در جلسه با خبرنگاران شرکت کردیم و از جلسه با خبرنگاران انرژی می‌گیریم. از همه خبرنگاران که به نظام سلامت و سازمان بیمه سلامت کمک کردند تشکر و قدردانی می‌کنیم.

موهبتی گفت: خبرنگاران در استان‌ها نیز بسیار فعال هستند و تسلط خوبی بر مباحث مربوط به سازمان بیمه سلامت دارند. دغدغه خبرنگاران استانی نسبت به مباحث سلامت به ما کمک کرده است. اصلاحاتی که در نظام بیمه‌ای رخ داد، جراحی‌های بزرگی محسوب می‌شوند. رفع همپوشانی، استقرار دولت الکترونیک، ارزیابی وسع، هدفمند کردن بیمه رایگان یک مطالبه بود و به کمک خبرنگاران بسیاری از این موارد اجرایی شد.

سرپرست سازمان بیمه سلامت اظهار کرد: بدون کمک و تلاش خبرنگاران قطعا این توفیق‌ها حاصل نمی‌شد. یکی از ویژگی‌های اخبار بیمه سلامت این است که خبر سیاسی ندارد. منافع و آرامش مردم برای خبرنگاران از همه چیز مهم‌تر است. در دوران شیوع کرونا، سلامتی از همه چیز مهم‌تر است.

موهبتی گفت: هنوز مردم در زمینه حقوق شهروندی به طور کامل به حقوق خود واقف نیستند و این یکی از واجبات کاری است که باید به روش‌های مختلف با مردم حرف بزنیم. باید از ظرفیت رسانه برای معرفی حقوق شهروندی به مردم استفاده کرد. / ۱۱