طرح شهر فعال و دوستدار فعالیت بدنی در شهرداری منطقه ۵ اجرا می شود

🔴 طرح شهر فعال و دوستدار فعالیت بدنی در شهرداری منطقه ۵ اجرا می شود

♦️رئیس اداره ورزش شهرداری منطقه ۵ در جلسه هم اندیشی اجرای طرح شهر فعال و دوستدار فعالیت بدنی گفت: این طرح با هدف تشویق و ترغیب شهروندان به ورزش و فعالیت های ورزشی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی، در سطح منطقه اجرا می شود.
♦️سید قاسم موسوی افزود: نصب بنرهای انگیزشی برای ترغیب شهروندان به فعالیت های ورزشی ، نگارش پیام های تشویق مردم به ورزش و … برای این طرح پیش بینی شده است.

♦️او‌ افزود: این طرح به صورت آزمایشی در نواحی ۶ و ۷ اجرا شده است.