هجدهمین جلسه ملاقات مردمی شهردار منطقه ۱۶ صبح امروز دوشنبه ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹ غیر حضوری و طی تماس تلفنی با شهروندان برگزار شد.

هجدهمین جلسه ملاقات مردمی شهردار منطقه ۱۶ صبح امروز دوشنبه ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹ غیر حضوری و طی تماس تلفنی با شهروندان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۶؛ در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و با توجه به اهمیت تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به آنها جلسه ملاقات مردمی شهردار منطقه با همراهی مدیران غیرحضوری و طی ارتباط تلفنی با شهروندان انجام شد.

پیمان پورنصر شهردار منطقه، ضمن گفتگو با شهروندان و بررسی درخواست‌های آنان دستورات لازم در این خصوص را صادر کرد.

در این جلسه مشکلات ۵ نفر از شهروندان مورد بررسی قرار گرفت.

شهروندان محترم می توانند از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی https://publicmeeting.tehran.ir در سامانه ملاقات مردمی ثبت نام نمایند.