فعالیت‌های بیمه سلامت با هدف حفاظت از محرومان

معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت مطرح کرد:

فعالیت‌های بیمه سلامت با هدف حفاظت از محرومان/ پرداختهای مطلوب به ارایه دهندگان خدمت در سالهای اخیر

معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت، فعالیت‌های بیمه سلامت را  با هدف حفاظت از محرومان ارزیابی و از پرداختهای مطلوب به ارایه دهندگان خدمت در سالهای اخیر خبرداد.

کوروش فرزین در گفت و گو با خبرنگار آی هینا گفت: یکی از نقش‌های بیمه، حفاظت مالی در مقابل مخاطرات سلامت است. مخاطرات سلامت دامنه گسترده‌ای دارد.

وی افزود: طراحی بیمه‌ها بر اساس شرایط عادی است و آمادگی بیمه برای شرایط همانند موقعیتی که کووید-۱۹ بوجود آورد در این حد هیچ گاه وجود ندارد .

فرزین با اشاره به اینکه پیش از کرونا سیاست غیر علمی و غیر فنی بیمه نمودن بیمار بر روی تخت بیمارستان که مغایر با یارانه متقاطع است را تغییر دادیم افزود: براساس ذات و اصول بیمه، فرد باید در زمان سلامت، جوانی، بهره مندی مالی خرید بیمه داشته تا در زمان بیماری، سالمندی و فقر خود و یا دیگر افراد از مزایای آن استفاده کند.

وی تاکید کرد: بیمه نمودن فرد بر روی تخت بیمارستان مشابه این است که در فضای تجاری فرد خودرو خود را بعد از تصادف بیمه کند؛ این مساله با ذات بیمه در تضاد است.

معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت اظهار داشت: این اقدام حمایتی را به عنوان حمایت دولت باید تلقی کرد، اما برای یک بنگاه اقتصادی همچون بیمه در چارچوب اصول بیمه ای از روز اول به مثابه ورشکستگی است.

وی گفت: ماحصل تجربه چندین ساله در بیمه نمودن افراد بر روی تخت بیمارستان، پوشش بیمه رایگان ۳۲ میلیون نفر بدون فرآیند ارزیابی وسع، همپوشانی چند دفترچه‌ای و عدم اجرای راهنماهای بالینی، بدهی بیمه و در نهایت چاپ هشت هزار میلیارد اوراق در سال ۹۵ برای بازپرداخت بخشی از بدهی‌ها است.

فرزین تصریح کرد: در همان سال ۵ هزار و چهار صد میلیارد ریال زیان داشته ایم، اما بر اساس نتایج آینده پژوهی انجام شده، با قابلیت اطمینان ۹۶ درصد در سال ۹۸ باید ۲۳ هزار میلیارد تومان بدهی می‌داشتیم اما خوشبختانه در سالهای اخیر  به ارایه دهندگان خدمت پرداختهای مطلوبی داشتیم که بدهی های سازمان را به طرز قابل چشمگیری کاهش یافت.