طرحی برای افزایش ایمنی و حفاظت فنی در کیش نشست سه جانبه “موسسه علوم و فنون کیش”،

طرحی برای افزایش ایمنی و حفاظت فنی در کیش
نشست سه جانبه “موسسه علوم و فنون کیش”، “مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی ‌و بهداشت کار”و “ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی” با محوریت آموزش ایمنی و حفاظت فنی کارگران و کارفرمایان در کیش برگزار شد

  مسعود توفیقی مدیرعامل موسسه علوم و فنون کیش “، ماموریت های آموزشی، پژوهشی، نوآوری و فناوری، املاک و اصناف و سایر دوره های تخصصی” را از فعالیت های این موسسه و مرکز نوآوری کیش برشمرد و گفت: با توجه به ضرورت ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان” آموزش های مورد نیاز در قالب خدمات آموزشی موسسه علوم و فنون کیش به متقاضیان ارائه می شود.
در ادامه این نشست، امیر عباس پرکنی رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار با بیان اینکه مرکز تحقیقات با چهار حوزه تخصصی از قبیل برنامه ریزی و سیاست گذاری حوزه ایمنی و بهداشت کار، ایمن سازی و سالم سازی محیط کار، سیاست گذاری و اجرای آموزش ایمنی راه اندازی شده است افزود: مجموعه های کارگری و کارفرمایی می توانند با هم افزایی در زمینه آموزش هدفمند عمل کنند.
محمدعلی جلایر مدیر کار و خدمات اشتغال جزیره کیش نیز گفت: موسسه علوم و فنون کیش به عنوان بازوی آموزشی و پژوهشی سازمان منطقه آزاد کیش می تواند در حوزه آموزشی تاثیر گذار باشد.

گفتنی است با امضای تفاهم نامه سه جانبه، دوره‌های آموزشی مورد نیاز توسط موسسه علوم و فنون کیش با رعایت استانداردهای مورد تایید مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعطای گواهینامه برای متقاضیان برگزار می شود.