رشد ۸۳ درصدی حق بیمه تولیدی بیمه سرمد

رشد ۸۳ درصدی حق بیمه تولیدی بیمه سرمد

رئیس هیئت مدیره بیمه سرمد گفت: در چهار ماهه ابتدای سال ۹۹، حق بیمه تولیدی شرکت نسبت به سال گذشته ۸۳ درصد رشد پیدا کرده است.

به گزارش  روابط عمومی بیمه سرمد، مجتبی کاتب درباره عملکرد چهار ماهه سرمد در سال ۹۹ گفت: عملکرد شرکت نشان می‌دهد که مسیر رشد بیمه سرمد در چهار ماه ابتدایی سال هم ادامه پیدا کرده و موفقیت‌های سرمد در سال گذشته اتفاقی نبوده است.
رئیس هیئت مدیره بیمه سرمد با اشاره به رشد حق بیمه تولیدی شرکت گفت: در چهار ماه نخست سال ۹۹ حق بیمه تولیدی شرکت ۸۳ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته و تعداد بیمه‌نامه‌های صادره نیز ۲۲ درصد افزایش پیدا کرده است.
کاتب هم‌چنین گفت که این شرکت با حفظ توانگری سطح یک، ضمن افزایش این نسبت، توانگری مالی خود را به ۱۴۷ درصد افزایش داده است.
وی به بخش سرمایه‌گذاری در بیمه سرمد هم اشاره کرد و گفت: بیمه سرمد با ثبت نرخ بازدهی ۱۹۵ درصدی در بخش سرمایه‌گذاری و شناسایی ۲۷۰۰ میلیارد ریال درآمد از این محل در ۴ ماهه ابتدایی سال جاری، تحولی بزرگ را مدیریت نقدینگی شرکت به نسبت نرخ بازدهی تنها ۱۵ درصدی مدت مشابه سال ۹۸ رقم زده است.
کاتب افزود: سهم بیمه‌های زندگی از حق بیمه تولیدی نیز در بیمه سرمد به رقم قابل توجه ۲۶ درصد افزایش پیدا کرده است که موفقیت دیگری برای این شرکت است.