تخم مرغ چرا طلا شد؟

مهدی جهانیان- براساس اطلاعات سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت قیمت نهایی تخم مرغ ازابتدای سال ۹۹ تاکنون چندین مرحله با افزایش قیمت روبه رو شده است و به شانه ای ۳۸هزار تومان هم رسیده است. اگر این روند ادامه پیدا کند پیش بینی می شود با آمدن فصل زمستان با کمبود تخم مرغ مواجه شویم.

این روند گرانی ها چنان ادامه داشته که قرار است جلسه ای به دستور رئیس جمهور در این خصوص برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های ذی ربط  برای کاهش قیمت در بازار برگزار شود.

می توان گفت میزان تولید در ایران را وزارت جهاد کشاورزی تعیین می کند و قیمت گذاری اجناس هم در اختیار سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت است و دلیل بی نظمی در بازار ارتباط مستقیمی با حوزه های تصمیم گیری دارد.

مواد اولیه خوراک مرغداری ها وارداتی هستند و وقتی ارز مورد نیاز تامین نشود قیمت این محصولات در بازار افزایش پیدا می کنند و این موضوع باز هم به حوزه های تصمیم گیری باز می گردد.

یکی از فعالان در زمینه مرغداری گفته است که اگر دولت توان تامین ارز را ندارد، باید ظرفیت تولید پایین بیاید. در چنین فضایی ضمن پذیرش هزینه تعطیلی واحدهای مرغداری، باید با کاهش قابل توجه تولید نیز مواجه شویم اما اگر بناست ظرفیت‌های فعلی حفظ شود، تنها برطرف کننده مشکلات امروز تامین مواد اولیه و ارز لازم برای آنهاست و این بازار تنها در چنین شرایطی به ثبات می‌رسد.

یکی دیگر از فعالان در این حوزه اعتقاد دارد که نهاده‌های دامی که با یارانه دولتی در اختیار مرغداران قرار می‌گیرد،تنها به اندازه تأمین نصف نیاز مرغداران بوده و آنان باید مابقی را به صورت آزاد خریداری کنند.