برگزاری مسابقه ایمنی با پیام های HSE

در منطقه۹ انجام می شود؛
برگزاری مسابقه ایمنی با پیام های HSE

داره HSE منطقه۹ نسبت به برگزاری مسابقه ایمنی در بین همکاران به صورت هفتگی اقدام می کند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۹،با هدف آموزش، ارتقاء فرهنگ و دانش HSE کارکنان، مسابقه ایمنی با ارسال هفتگی پیام هایی با موضوعات ایمنی، بهداشت و محیط زیست برگزار می شود.
در این مسابقه هر هفته یک پیام ایمنی برای پرسنل ارسال و در پایان چهارمین هفته آزمونی از محتوای پیام ها گرفته می شود که در نتیجه به قید قرعه از بین نفراتی که بالاترین امتیاز را کسب کرده اند، نفر برگزیده مورد تقدیر قرار می گیرد.
اولین پیام ایمنی در تاریخ ۱۹تیرماه ۹۸ و از طریق اتوماسیون اداری برای پرسنل ارسال شد که همچنان ارسال این پیام های آموزشی به صورت مستمر و هفتگی ادامه دارد.
تاکنون تعداد ۳۷پیام با مضامین ایمنی، بهداشت و محیط زیست ارسال شده که از این تعداد ۹پیام مرتبط با مباحث کرونا و رعایت اصول پیشگیرانه برای مقابله با این ویروس می باشد.