پذیرش کالای دو شرکت در بازار فرعی بورس کالا

بورس کالا

مدیریت پذیرش و بازاریابی بورس کالای ایران از پذیرش کالای ورق تخت فولادی و ماستیک قیری دو شرکت در بازار فرعی بورس کالای ایران خبر داد.

به گزارش «کالاخبر»، در اطلاعیه صادره از سوی مدیریت پذیرش و بازاریابی بورس کالای ایران آمده است که پذیرش کالای ورق تخت فولادی به وزن ۲۴ هزار تن تولید شرکت تولیدی فولاد اصفهان، پس از بررسی مدارک و مستندات در دویست و شصت و هشتمین جلسه کمیته عرضه مورخ ۱۳۹۹.۰۸.۲۰ در بازار فرعی بورس کالای ایران مورد تصویب قرار گرفت.

همچنین در این جلسه، کمیته عرضه بورس کالا پس از بررسی مدارک و مستندات، کالای ماستیک قیری به مقدار ۱۵۰۰ تن تولید شرکت ورزیران را در بازار فرعی بورس کالای ایران پذیرش کرد.