اردک های سرسبز مهاجران جدید به دریاچه چیتگر

اداره محیط زیست شهرداری منطقه ٢٢ خبر داد؛

اردک های سرسبز مهاجران جدید به دریاچه چیتگر

رئیس اداره محیط زیست شهرداری منطقه ٢٢ از ورود اردک های سرسبز برای اولین بار، به دریاچه چیتگر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ٢٢؛ آتنا باباعلی رئیس اداره محیط زیست منطقه با اعلام این خبر گفت: برای اولین بار، ورود ۵ قطعه اردک های سرسبز به دریاچه چیتگر در دهم آبان ماه سال جاری در پایش روزانه پرنده نگری مشاهده و ثبت شد.
باباعلی در ادامه گفت: با شروع فصل سرما، از آبان ماه مهاجرت پرندگان به دریاچه چیتگر آغاز می شود و در طی چند روز گذشته تعداد این اردک های سرسبز در دریاچه چیتگر به ۵۴ قطعه رسیده است.
رئیس اداره محیط زیست منطقه ٢٢، از حال خوب تک پرنده بسیار زیبای دریاچه چیتگر خبر داد و گفت: حال اردک ماندارین خوب است و هیچ مشکلی ندارد. تحرک، تغذیه و شنای این پرنده طبیعی است و ترسی از نزدیک شدن به گردشگران ندارد.
او تصریح کرد: اردک ماندارین از محیط پیرامون به دریاچه آورده شده و رفتارش نشان می دهد که دست آموز است و ورود آن به دریاچه ارتباطی به فصل مهاجرت پرندگان ندارد.
گفتنی است تاکنون بیش از ۴٣٠ قطعه کاکایی خزری، ۵۴ قطعه اردک سرسبز، و ٢ قطعه باکلان در گزارش عملکرد پایش روزانه پرنده نگری ثبت و مشاهده شده است.