فراهم سازی بستر دور کاری یک هزار کارمند شهرداری منطقه یک

‌‌فراهم سازی بستر دور کاری یک هزار کارمند شهرداری منطقه یک

بستر دورکاری بیش از یک هزار کارمند شهرداری منطقه یک در راستای قطع زنجیره سرایت بیماری کرونا، فراهم شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک؛ با پی گیری های مجدانه سید حمید موسوی شهردار منطقه یک و اداره فناوری اطلاعات این منطقه در راستای حفظ سلامت کارکنان، امکان دور کاری کلیه کارمندان شاغل شهرداری منطقه یک در دو هفته تعطیلی ادارات تهران فراهم شده و همکاران توانسته اند از این فضا برای انجام امور اداری استقاده کنند.

براساس همین گزارش منطقه یک از مناطق پیشرو در فراهم سازی این بستر مربوطه برای کارمندان بوده تا خدمات رسانی بدون وقفه انجام شود.

گقتنی است با اقدام انجام شده کلیه امور اداری شهرداری در این بازه دو هفته ای بدون توقف اجرا و اقدامات محوله به کارمندان به انجام رسیده است.