روشنایی بوستان ها و فضاهای بی دفاع شهری منطقه۲ ساماندهی شد

*روشنایی بوستان ها و فضاهای بی دفاع شهری منطقه۲ ساماندهی شد*
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۲ گفت: ساماندهی فضاهای بی دفاع شهری و تأمین روشنایی در معابر و بوستان ها درقالب پروژه های توسعه محلی اجرا شد.
به گزارش  روابط عمومی شهرداری منطقه ۲ ، علی اکبر کریمی پور، معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه با اشاره به ضرورت نور پردازی در نشاط بصری و ایجاد امنیت فضاهای شهری گفت: با توجه به اهمیت روشنایی در افزایش امنیت بوستان ها وفضاهای شهری ،طرح تامین روشتایی بوستان ها و فضاهای بی دفاع شهری در قالب پروژه های توسعه محلی اجرا شد.
وی افزود: اجرای پروژه ساماندهی فضاهای بی دفاع شهری و تأمین روشنایی در معابر و بوستان ها از جمله مهم ترین پروژه هایی هستند که با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و کاهش آسیب های اجتماعی و معضلات ناشی از ایجاد فضاهای بی دفاع شهری انجام شده است.
وی افزود: با توجه به برنامه های زیست محیطی مدیریت منطقه درکاهش مصرف انرژی، تامین روشنایی بوستان ها ،اقدام به نصب پایه چراغ و پرژکتورهای کم مصرف  در بوستان های تاکستان، جانبازان، شهروند، بوستان سپهر کرد.
کریمی پور با اشاره به اینکه  اجرای این طرح درسایر بوستان ها براساس اولویت بندی صورت گرفته اجرا می شود،گفت: با توجه به وجود بیش از ۲۰۰ بوستان فرامنطقه ای و محلی در منطقه۲ ، روشنایی فضاهای سبز منطقه و بوستانها به عنوان یکی از مهمترین فضاهای شهری بهسازی و ساماندهی می شود.