تقدیر نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی از مدیر عامل موسسه عالی پژوهش

تقدیر نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی از مدیر عامل موسسه عالی پژوهش

عضو و نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی از دکتر روزبه کردونی مدیرعامل و همکاران موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی به جهت کسب رتبه نخست اندیشکده و مرکز تحقیقاتی برتر کشور در دو حوزه اجتماعی و اقتصادی پیرامون مسائل کووید ۱۹ تقدیر کرد.

به گزارش کوتاه انلاین ،  دکتر علی حیدری در متن این تقدیر نامه آورده است:

بی شک نقش بی بدیل سازمان تامین اجتماعی در تعالی بخشی جامعه و تاثیر گذاری آن بر کیفیت زندگی بیش از نیمی از آحاد جامعه بعنوان اصلی ترین و محوری ترین بیمه گر اجتماعی کشور، مرهون مجاهدت و ممارست علمی و عملی مدیران و کارشناسان فرهیخته، دغدغه مند و تلاشگری است که درطول عمر بابرکت اداری خویش کمر همت به استواری، بالندگی و پویایی این سازمان بسته اند.

انجام مطالعات و پژوهش های کاربردی و منطبق با نیازها، شرایط و اقتضائات روز سازمان تامین اجتماعی، همسوسازی فعالیت های تحقیقاتی با رویکرد حل مسائل، مشکلات و چالش های مبتلا به سازمان و از همه مهمتر ارائه و انتشار نتایج آنها به نحوی که در دسترس نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی کشور و مطمع نظر مسئولین و متولیان امور قرار گیرد، می تواند در ایجاد تحول و تعالی بخشی سازمان تامین اجتماعی تاثیرگذار باشد و مجموعه فعالیت های پژوهشی که بر اساس همین رویکرد با همت جنابعالی و همکارانتان انجام پذیرفته و می پذیرد، گام موثر و مهمی در این زمینه است.

ضمن تبریک به جنابعالی و همکاران محترم موسسه متبوع به جهت کسب رتبه نخست اندیشکده و مرکز تحقیقاتی برتر کشور در دو حوزه اجتماعی و اقتصادی (پیرامون مسائل کووید ۱۹) و نیز دستور مقام محترم ریاست جمهوری درخصوص یکی از نتایج فعالیت پژوهشی موسسه متبوع، برخود فرض می دانم تا از جنابعالی و همکاران محترم آن موسسه تقدیر و تـشکر نمایم.

امیدوارم متولیان امر در سازمان بتوانند از نتایج این تحقیقات، پژوهشها و مطالعات کارشناسی، بهره وافی و کافی ببرند و موسسه نیز در جهت تحقق اهداف سازمان تامین اجتماعی بیش از پیش و بهتر از گذشته گام بردارد. موفق، سلامت و شاد باشید.

 

منبع: اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی