کنترل، نظارت دقیق و شفافیت در صدور پروانه ها

شهردار منطقه۱۳ خبر داد:
کنترل، نظارت دقیق و شفافیت در صدور پروانه ها
شهردارمنطقه ۱۳ از کنترل، نظارت دقیق و شفافیت در صدور پروانه ها برای رفع تخلفات ساختمانی در محدوده حریم خبر داد.
به گزارش  کوتاه انلاینا روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۳ ، مجتبی شکری شهردار منطقه۱۳ در نشست با مسئولین و اعضای شورای اسلامی و دهیاری های روستاهای همه سین و هاجرآباد، حفظ و صیانت از حریم را یک مطالبه اجتماعی عنوان کرد و افزود: با کنترل، نظارت دقیق و شفافیت در صدور پروانه ها می توان بسیاری از معضلات مربوط به تخلفات ساختمانی در محدوده حریم را مرتفع کرد.
وی افزود: شهرداری منطقه با آگاه سازی موارد قانونی که در طرح هادی مشخص شده، در چارچوب قانون بدون هیچ اغماضی صیانت از حریم را به صورت دقیق و کامل انجام می دهد و با همکاری فیمابین از تجاوز به محدوده حریم پیشگیری خواهیم کرد.
مهندس شکری تصریح کرد: اعتقاد داریم مسئولین شورای شهر، دهیاری های حریم و شهرداری منطقه باید مطابق یک برنامه مشترک و هماهنگ برای حفظ حریم اقدام کنند و مسائل مربوط به حریم را احصاء نمایند.