ثبت ۲۳۴ میلیارد تومان سود خالص “وملل” در ۹ ماهه سال جاری

ثبت ۲۳۴ میلیارد تومان سود خالص "وملل" در ۹ ماهه سال جاری

عملکرد مطلوب موسسه ملل در سه فصل نخست سال جاری سود خالص این موسسه را با رشد ۵۱ درصدی به ۲۳۴ میلیارد تومان رساند و برای هر سهم ۲۳۴ ریال سود شناسایی کرد.

به گزارش کوتاه انلاین ، موسسه ملل صورت‌های مالی ۹‌ماهه منتهی به پایان آذر ۹۹ (حسابرسی نشده)را منتشرکرد.

عملکرد مطلوب موسسه ملل در سه فصل نخست سال جاری سود خالص این موسسه را با رشد ۵۱ درصدی به ۲۳۴ میلیارد تومان رساند و برای هر سهم ۲۳۴  ریال سود شناسایی کرد.

براساس این گزارش ، “وملل” دراین دوره زمانی و در مجموع ۱۵۲۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۷ درصد افزایش داشته است این موسسه در ۹ ماه نخست سال گذشته ۱۱۹۴ میلیارد تومان درآمد داشته است .

رشد ۲۰ درصدی درآمدهای مشاع

موسسه ملل در ۹ ماه نخست سال جاری سه هزارو ۳۳۴ میلیارد تومان در مجموع درآمد های مشاع داشته است این رقم در مدت مشابه سال گذشته دو هزار و ۷۷۹ میلیارد تومان بوده است که ۲۰ درصد در سال جاری افزایش داشته است در این بخش سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها با افزایش ۵۵ درصدی به ۴۵ میلیارد تومان رسید و سود وجه التزام تسهیلات اعطایی با رشد ۳۱ درصدی به رقم دو هزار ۸۹۱  میلیارد تومان افزایش یافت .

جهش ۲۱۹ درصدی درآمدهای غیر مشاع

درآمدهای غیر مشاع این بانک در سه ماه سوم سال گذشته ۴۳ میلیارد تومان بود که با افزایش ۲۱۹ درصدی به رقم ۱۳۸ میلیارد تومان رسید، دراین بخش سر فصل سایر درآمدها با رشد چشمگیر ی۶۸۷ درصدی به رقم ۸۷ میلیارد تومان رسید و درآمد کامزد هم با رشد ۶۵ درصدی به ۴۵ میلیارد تومان افزایش یافت .

افزایش ۵۱ درصدی سود آوری

عملکرد مطلوب موسسه ملل در سه  فصل نخست سال جاری سود خالص این بانک را به افزایش ۵۱ درصدی به ۲۳۴ میلیارد تومان رساند و برای هر سهم ۲۳۴ ریال سود شناسایی کرد و سود انباشته این موسسه با رشد ۵۰ درصدی به ۳۶۲ میلیارد تومان رسید.

thm_349_87334_181

 

منبع: بانکداری ایرانی