شاداب سازی فضاهای شهری منطقه۲ با بهره گیری از رنگ و نور

شاداب سازی فضاهای شهری منطقه۲ با بهره گیری از رنگ و نور/رنگ و هنر بر المان های شهری منطقه ۲ نقش بست*

به منظور زیباسازی و ایجاد جلوه هایبصری در فضاهای شهری منطقه۲ با اجرای پالت رنگی ،المان های شهری جلوه زیبا گرفتند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۲، علی اکبر کریمی پور با اشاره به تاثیر نمادها و عناصر شهری در نشاط شهری گفت: زیباسازی بصری یکی ازراهکارهای اساسی درآرامش بخشی و تلطیف فضاهی شهری است که درهمین خصوص طرح های متنوع رنگ آمیزی المان های شهری ،ساماندهی تابلوها و نورپردازی فضاهای شهری با هدف تامین آرامش روحی وروانی شهروندان اجرا شد.
وی افزود:با توجه به اهمیت تلطیف فضای زندگی شهری، مدیریت منطقه بهره گیری از هنر و رنگ را برای دلپذیر‌شدن محیط زندگی اجتماعی دردستور کار قرار داده است.
وی با اشاره به رنگ آمیزی المان های شهری در منطقه گفت:با توجه به نقش رنگ ها در شاد کردن شهر و ایجاد زیبایی بصری برای تلطیف روحیه شهروندان،رنگ آمیزی مبلمان شهری با بهره گیری از الگوی پالت رنگی انجام شد.
معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه درادامه به نور پردازی در فضاهای شهری اشاره کرد وگفت: با توجه به اهمیت روشنایی در افزایش امنیت بوستان ها وفضاهای شهری ،طرح تامین روشتایی بوستان ها و فضاهای بی دفاع شهری در قالب پروژه های توسعه محلی اجرا شد.