درخواست احمدی‌نژاد برای برگزاری تجمع وجاهت قانونی ندارد...

درخواست احمدی‌نژاد برای برگزاری تجمع وجاهت قانونی ندارد دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تصمیم می‌گیرد چه افرادی صلاحیت حضور در شورای مرکزی احزاب را دارند، رای کمیسیون ماده ۱۰ اح...