دستگاه دیپلماسی مذاکرات خود با اروپا را تعیین تکلیف کند...

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: به دستگاه دیپلماسی گفته شده است که هر چه سریعتر مذاکرات خود با اروپا را جلو ببرد و تعیین تکلیف کند. مسعود گودرزی اظهار داشت: رایزنی ها با اروپا بعد از خروج امریکا از ب...