گفت‌وگو با دوبلور کارتون‌های «پسر شجاع» و «ای‌کیوسان»...

گفت‌وگو با دوبلور کارتون‌های «پسر شجاع» و «ای‌کیوسان» دوبلور شخصیت‌های «شیپورچی»، «یوگی» و «تنسی» معتقد است، کارتون‌هایی که دوبله می‌شوند، در ذهن کودکان امروز نمی‌مانند، چون خوب ساخته نمی‌شوند. تورج ...