CNPC چین به واردات نفت میادین ایرانی که در آنها سهام دارد ادامه می‌دهد...

یکی از مدیران ارشد شرکت CNPC چین گفت: این شرکت به انتقال نفت از میادین نفتی ایران که در آنها سهام دارد علی‌رغم تحریم‌های آمریکا ادامه می‌دهد. یکی از مقامات ارشد شرکت ملی نفت چین اعلام کرد این کشور وا...