کاهش ۳۳ درصدی مطالبات غیرجاری بانک کارآفرین

بر اساس گزارش مالی منتهی به مهرماه ۱۳۹۸، مطالبات غیرجاری بانک کارآفرین طی ۷ ماه گذشته کاهش چشمگیری داشته است.

به گزارش  روابط عمومی بانک کارآفرین، ترکیب سپرده های این بانک طی ۷ ماه اول سال جاری، به سمت سپرده های کم هزینه تمایل داشته و نرخ قیمت تمام شده پول روند کاهشی داشته است.

بر اساس این گزارش، جمع تسهیلات غیرجاری بانک کارآفرین تا پایان مهر ماه سال جاری قریب به ۱۹ درصد معادل مبلغ ۴۱۰۶۸۰۳ میلیون ریال کاهش داشته است. همچنین کل تسهیلات اعطایی با افزایش ۸ درصدی، به رقم قابل توجه ۱۱۲۳۷۰۵۹۲ میلیون ریال رسیده است.

به‌ عبارت‌ دیگر رقم کل مطالبات غیرجاری این بانک نزدیک به ۱۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی می‌باشد.