دومین نشست علمی، ترویجی مطالعات مسئولیت اجتماعی ماهشهر برگزار شد

در شرکت ره‌آوران فنون پتروشیمی
دومین نشست علمی، ترویجی مطالعات مسئولیت اجتماعی ماهشهر برگزار شد

دومین نشست علمی، ترویجی مطالعات مسئولیت اجتماعی منطقه بندرماهشهر امروز به میزبانی شرکت ره‌آوران فنون پتروشیمی و به مدت یک روز و با حضور مسئولان و مدیران شهری، مدیران منابع انسانی و روابط‌ عمومی‌های صنایع پتروشیمی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ره آوران فنون پتروشیمی،در این نشست نظرات و دیدگاه‌های مدیران و مسئولین شهری و مدیران عامل شرکت‌های پتروشیمی در حوزه مسئولیت اجتماعی در منطقه بندرماهشهر مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت.

در ابتدای این نشست دکتر جابری مدیر منابع انسانی شرکت ره‌آوران فنون پتروشیمی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد شرکت ره آوران فنون پتروشیمی در خصوص مسئولیت های اجتماعی به حضار خیر مقدم گفت.

پس از آن بهنام صیفوری رییس روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیج فارس به ارائه گزارش نظرسنجی بررسی میزان رضایت‌مندی مردم شهر بندرماهشهر از عملکرد آن شرکت در حوزه مسئولیت اجتماعی پرداخت و تعدادی از کارهای انجام شده در این قالب را برای حضار تشریح کرد.

در ادامه دکتر مرویان حسینی مشاور حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به بررسی سیاست و ابعاد حوزه مسئولیت اجتماعی پرداخت و ۱۲ سیاست و نظام‌نامه‌ی نحوه ایفای مسئولیت اجتماعی در وزارت نفت را برای حضار قرائت و تشریح کرد.

وی با تاکید بر آسیب‌شناسی با بهره‌گیری از روش تحلیل، ابعاد نظرات و دیدگاه‌های مدیران و مسئولین شهری و شرکت‌های پتروشیمی را مورد ارزیابی قرار داد.

فرآیندهای داخلی شرکت‌های پتروشیمی، تعامل شرکت‌های پتروشیمی با نهادهای شهری، ظرفیت‌ نهادهای اجرایی و حاکمیتی و مقررات و ظرفیت‌های قانونی از مواردی بود که در قالب حوزه مسولیت‌های اجتماعی توسط دکتر مرویان حسینی تشریح شد.

ارزیابی کارکرد شورای راهبردی و شورای سیاست‌گزاری مسئولیت اجتماعی و وزن‌دهی مسائل حوزه مسئولیت اجتماعی در قالب مدل SWOT از دیگر مواردی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان این نشست نیز اعضای حاضر به پرسش و پاسخ موارد مطرح شده در حوزه مسائل اجتماعی پرداختند؛ اولین نشست علمی ترویجی مطالعات اجتماعی منطقه بندرماهشهر (۱۲ آبان ماه) سال جاری با حضور پژوهشگران و اعضای هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در شرکت ره‌آوران فنون پتروشیمی برگزار شده بود.