روز اختلال در برخی سیستم ها و سامانه های بانک

روز اختلال در برخی سیستم ها و سامانه های بانک

برخی سرویس های بانک ملی ایران طی ۴۸ ساعت آینده دچار اختلال موقت در سرویس دهی خواهند بود.

 

به گزارش   روابط عمومی بانک ملی ایران، سرویس های بانکداری اینترنتی سبا، بانکداری شرکتی BIB و موبایل بانک خدمات انفورماتیک به دلیل بروز برخی موارد فنی با اختلال همراه خواهد بود.
بانک ملی ایران از صبوری و بردباری مشتریان محترم و همکاران تشکر می نماید