سرپرست شهرداری منطقه ۲ با حضور شهردار تهران معارفه شد

سرپرست شهرداری منطقه ۲ با حضور شهردار تهران معارفه شد
شهردار تهران در مراسم آئین معارفه سرپرست شهرداری منطقه ۲ بر برنامه ریزی صحیح،شناسایی ظرفیت ها، ارتقا مشارکت و تحقق خواسته های شهروندان تاکید کرد
به گزارش کوتاه انلاین از روابط عمومی شهرداری منطقه۲، پیروز حناچی، شهردار تهران در این مراسم گفت: راهبردهای مدیریت شهری در اداره امور شهر به نحوی است که همه شهروندان از مواهب شهر به تساوی بهره مند شوند و همه برنامه ها می بایست معطوف این راهبرد باشد.
وی افزود:از سال گذشته تغییر رویکردی در تدوین بودجه و برنامه ریزی داشتیم و لایحه جدیدی تحت عنوان پروژه مقیاس محلی در برنامه ریزی اضافه شده است و فرصت جدیدی را به وجود آورده است که نیازمند اعتبار سنگینی نیست و براساس مطالعات مشاوران و درخواست مردم در مقیاس محله اجرا می شود و می تواند افرایش رضایتمندی شهروندان را موجب شود.
حناچی با اشاره به برنامه ریزی بلند مدت مدیریت شهری برای ایجاد شهر با کیفیت و زیست پذیر گفت: ریل گذاری در این زمینه صورت گرفته است و تلاش می کنیم با رفع موانع و نزدیک شدن به این برنامه ها ،این اتفاق خوب ادامه پیدا کند.
شهردار تهران گفت: درحال حاضر می توانیم ادعا کنیم که به اجرا ی طرح تفصیلی نزدیک شده ایم چرا که خارج از طرح تفصیلی پروانه صادر نمی شود .
وی درادامه آلودگی و هوا و ترافیک را دوچالش اصلی شهر تهران برشمرد و گفت: رفع این مساله نیازمند مشارکت دولت و مردم است .دولت می تواند با توسعه حمل و نقل عمومی و شهروندان با استفاده حداقلی از خودروهای شخصی می توانند دراین زمینه نقش آفرین باشند.
شهردار تهران با اشاره به اینکه مدیریت شهری در حوزه حمل و نقل برنامه داردگفت: دراین زمینه قراردادی با شرکت ایران خودرو برای تامین ۲۵۰دستگاه اتوبوس و مینی بوس بسته شده است که نیمی از آنها تحویل و ما بقی نیز دربهمن ماه تحویل داده می شود.
حناچی درادامه با اشاره به اینکه منطقه ۲ از ظرفیت های فراوانی برخوردار است بر برنامه ریزی صحیح ،شناسایی ظرفیت ها ،ارتقا مشارکت و و تحقق خواسته های شهروندان تاکید کرد و گفت: ساماندهی رود دره درکه و محله اسلام آباد و ادامه بوستان گفتگو از جمله پروژه های عمرانی کلان شهر تهران است و می تواند اتفاق خوبی را برای شهرو شهروندان تهرانی را رقم بزند.
براساس این گزارش دراین نشست حسن صفات با حکم شهرار تهران به عنوان سرپرست شهرداری منطقه ۲ منصوب شد.