ادامه توسعه مسیر ایمن دوچرخه‌سواری در سال ١۴٠٠

شهردار منطقه٨ در روز سه‌شنبه بدون خودروی دیگر خبر داد:
ادامه توسعه مسیر ایمن دوچرخه‌سواری در سال ١۴٠٠
شهردار منطقه۸ ،جمعی از معاونان و مدیران این منطقه، در روز سه‌شنبه بدون خودرو مسیر دوچرخه واقع در خیابان دردشت تا بزرگراه شهید باقری را رکاب زدند و به بازدید میدانی از محله‌ها پرداختند.
به گزارش روابط عمومیی شهرداری منطقه۸، «مسعود رنجبریان» شهردارمنطقه که با دوچرخه در روز سه‌شنبه بدون خودرو به منطقه آمده بود در بازدید از مسیر در حال ساخت دوچرخه (در خیابان جانبازان شرقی حدفاصل خیابان دردشت تا خیابان رودباری ) گفت: با تاکید شهردار تهران یکی از برنامه‌های اصلی این منطقه احداث مسیرهای دوچرخه سواری است. ضمن اینکه یکی از راه‌های توسعه دوچرخه‌سواری احداث مسیرهای ایمن برای دوچرخه سواری است و به همین سبب توسعه شبکه مسیرهای دوچرخه اختصاصی در سال ۱۴۰۰ در دستور کار این منطقه قرار گرفته است.»
رنجبریان در ادامه از احداث مسیر دوچرخه تا میدان نبوت خبر داد و گفت: تا پایان سال جاری احداث این مسیر در حد فاصل یاد شده و به طور مجزا از مسیرهای سواره رو تکمیل و به بهره برداری می رسد.