شفافیت و نظارت؛ ویژگی‌های اصلی فروشگاه‌های زنجیره‌ای

شفافیت و نظارت؛ ویژگی‌های اصلی فروشگاه‌های زنجیره‌ای
(گفتگوی اقتصاد آنلاین با دکتر حسین صبوری، قائم مقام مدیر عامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش)

🔹با ورود بخش خصوصی به حوزه فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تحول و توسعه قابل توجهی صورت گرفت؛ به‌گونه‌ای که این فروشگاه‌ها به انتخاب اول خانوارها تبدیل شد.
🔹تنوع بالای محصولات، قیمت‌ها و تخفیف‌های مناسب، حذف واسطه‌ها، جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و … از جمله مزیت‌های این فروشگاه‌ها است.
🔹با این وجود به طور ناگهانی هجمه سنگینی علیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای شکل گرفت ولی فرصتی برای پاسخگویی به اتهامات مطرح شده در اختیار آن‌ها قرار نگرفت.
🔹دکتر حسین صبوری، قائم مقام مدیر عامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش در گفتگو با اقتصاد آنلاین پاسخ اتهامات این چند وقت اخیر را داده‌است.
@eghtesadonline