جایگاه برتر حوزه های مختلف در شهر تهران مشهود است

در دیدار معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در منطقه ۱۶ مطرح شد:

در جمعبندی گزارش اقدامات یک ساله منطقه ، جایگاه برتر حوزه های مختلف در شهر تهران مشهود است

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۶؛ با حضور یزدانی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری ، پورنصر شهردار منطقه ، معاون و مدیران حوزه امور شهری ، شهرداران نواحی نشست تخصصی حوزه نگهداشت برگزار گردید

در این بازدید نوروزی ، یزدانی اظهار داشت :
📌 در بسیاری از حوزه های تخصصی ، منطقه ۱۶ پایلوت اقدامات شهر تهران است که این نشان از تجربه و توانمندی قابل تحسین و تقدیر مدیریتی این منطقه است

📌 طرح کاپ ، اجرای مخازن دوقلو تفکیک پسماند ، هوشمند سازی سیستم های خدماتی و نگهداشت ، استفاده بهینه از انرژی خورشیدی و … از موارد قابل تقدیر در منطقه ۱۶ است

📌 یزدانی در ادامه تاکید کرد ، در جهت رفع موانع روند ارایه خدمات و پشتیبانی فرا منطقه ای از هر اقدامی فروگذار نیستیم و برای بهبود روند جاری منطقه آمادگی هرگونه همکاری را داریم

در پایان پورنصر شهردار منطقه از معاون خدمات شهری شهرداری تهران به جهت حمایت و پشتیبانی در جهت بهبود خدمات به شهروندان منطقه ۱۶ تقدیر کرد و از اقدامات شاخص و ویژه در سال ۱۴۰۰ مواردی را بیان نمود

#تهران۱۴۰۰
#تهران_شهری_برای_همه
#روابط_عمومی_شهرداری_منطقه۱۶