ساماندهی محلات منطقه ۱۳و محورهای اصلی در ایام پایانی هر هفته

با تداوم طرح نگهداشت شهر در سال جاری
ساماندهی محلات منطقه ۱۳و محورهای اصلی در ایام پایانی هر هفته
با توجه به اهمیت مقوله نگهداشت شهر و نقش چشمگیر حوزه خدمات شهری و محیط زیست در جلب رضایتمندی شهروندان، طرح نگهداشت شهر به صورت محله ای و محور های اصلی در دو روز آخر هر هفته اجرایی می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۱۳، مجتبی شکری، شهردار منطقه با بیان اینکه، طرح فوریتی نگهداشت شهر با هدف ارتقاء سطح خدمات رسانی شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان در روزهای پایانی هر هفته در محلات و محورهای اصلی منطقه۱۳ اجرا می شود،گفت : با توجه به اولویت معاونت خدمات شهری شهرداری تهران و تاکید بر نگهداشت شهر، ادارات معاونت خدمات شهری و نواحی چهارگانه به جهت نگهداری محدوده در دو روز آخر هر هفته با تجهیزات بسیج می شوند که چهارشنبه ها اقدام به ساماندهی یک محله و پنج شنبه در محورهای اصلی خدمات رسانی انجام شود.
او با اشاره به تداوم طرح نگهداشت شهر در سال جاری افزود: این طرح امروز ۲۶ فروردین ماه با هدف زیباسازی، تلطیف فضای شهر و مقابله با ویروس کرونا در خیابان پیروزی اجرایی شد.
شهردار منطقه۱۳ اضافه کرد : در این طرح که با نظارت مدیران شهری منطقه اجرایی شد،  خدماتی از جمله شستشوی المان های شهری، جداول و نرده های ترافیکی، لایروبی انهار، پاکسازی و کند و کوب باغچه ها، تعمیر و شستشوی مخازن ، شستشوی ایستگاه های اتوبوس، حذف زواید فیزیکی، پاکسازی برچسبهای تبلیغاتی، غرس نهال و کاشت درختچه، رنگ آمیزی و بهسازی مخازن و زیر مخزنی های محدوده، ضدعفونی و گندزدایی سرویس های بهداشتی و اماکن جهت مقابله با ویروس کرونا و… انجام شد.