*اجرای طرح پایلوت پیشگیری از آتش سوزی در سرخه حصار

*اجرای طرح پایلوت پیشگیری از آتش سوزی در سرخه حصار*
معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه۱۳ از اجرای طرح پایلوت پیشگیری از آتش سوزی در بوستان جنگلی سرخه حصار خبر داد .
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۳ ، احسان صفائی گفت : هر ساله با آغاز فصل بهار و شروع بارندگی ها، شاهد رشد علفهای هرز در مراتع بوستان جنگلی می باشیم که این امر با آغاز فصل گرما منجر به بروز آتش سوزی می شود.
او افزود : در سال جاری ، تصمیم گرفته شد ، طرحی آزمایشی در جهت جلوگیری از کف سوزی علف ها و به تبع آن خسارت به درختان بوستان و همچنین تقویت بستر خاک،طی مدتی کوتاه انجام و نتایج طرح مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۳ یادآور شد : از نظر علوم جنگلداری استفاده از چرای دام برای رستنی های کف ( اشکوب پایین ) و قرق کردن پارسل به پارسل جنگل به جهت از بین بردن علف های هرز به گونه ای که با خوردن توسط دام از رویش در سالهای آینده به شدت کاسته و در تقویت گونه های اشکوب فوقانی تاثیرات بسزایی خواهد داشت .