بانک ملی ایران درسال گذشته۱۵۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کرد

بانک ملی ایران درسال گذشته۱۵۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کرد

بانک ملی ایران درسال گذشته۱۵۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کرد
 محمد رضا حسین زاده با بیان این که تسهیلات قرض الحسنه از منابع قرض الحسنه ای که توسط عموم مردم در بانک سپرده گذاری شده است پرداخت می شود، گغت: پرداخت ۳۲۳ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه در سال گذشته، برگ زرینی در کارنامه این بانک است.

وی از همه علاقه مندان به امور خیر درخواست کرد با سپرده گذاری قرض الحسنه در افزایش سهم این تسهیلات سهیم شوند